E-mail je bil uspešno dodan.
Želiš biti vedno na tekočem?
Vpiši svoj email in prejmi najbolj zanimive rezultate, lestvice, novice in nasvete direktno v svoj inbox! Samo 18+!
Pošlji
Verjemi, da spam sovražimo še bolj kot ti, zato boš od nas vedno prejel le zanimive in uporabne vsebine - tiste, ki jih hočeš! Tvoj email je pri nas varen in NIKOLI ne bo posredovan tretji osebi. 
Datum Dogodek 1 2
25.07
03:00
Košarka / Rio2016 / Moški
Iran - Czech Republic
1 2
25.07
06:40
Košarka / Rio2016 / Moški
Germany - Italy
1 2
25.07
10:20
Košarka / Rio2016 / Moški
Australia - Nigeria
1 2
25.07
14:00
Košarka / Rio2016 / Moški
France - USA
1 2
26.07
06:40
Košarka / Rio2016 / Moški
Argentina - Slovenia
1 2
26.07
14:00
Košarka / Rio2016 / Moški
Japan - Spain
1 2
26.07
03:00
Košarka / Rio2016 / Ženske
South Korea - Spain
1 2
26.07
10:20
Košarka / Rio2016 / Ženske
Serbia - Canada
1 2
27.07
03:00
Košarka / Rio2016 / Ženske
Japan - France
1 2
27.07
06:40
Košarka / Rio2016 / Ženske
Nigeria - USA
1 2
27.07
10:20
Košarka / Rio2016 / Ženske
Australia - Belgium
1 2
27.07
14:00
Košarka / Rio2016 / Ženske
Puerto Rico - China
1 2
db.class.php Error:
Last SQL Query :

SELECT mr.*
FROM sportnestavnice_catalogue_group2matchresult g2mr
INNER JOIN sportnestavnice_matchresult mr
ON g2mr.matchresult_id = mr.matchresult_id
AND mr.matchresult_visible = 1
AND g2mr.catalogue_group_id IN()
AND g2mr.catalogue_group2item_primary = 1
WHERE mr.match_date > (CURDATE() - INTERVAL 1 YEAR)

/*ORDER BY g.catalogue_group_sortorder ASC*//*, gChild.catalogue_group_sortorder ASC*/
ORDER BY /*mr.match_sportid ASC,*/ mr.match_date DESC/*, mr.matchresult_id DESC*/
LIMIT 0,20
Trace:
#0 db->print_last_error() called at [/srv/disk2/1133414/www/sportni-portal.com/include/db/db.php:119]
#1 db->last_error() called at [/srv/disk2/1133414/www/sportni-portal.com/include/db/db.php:356]
#2 db->select(
	    	SELECT mr.*
	    		FROM sportnestavnice_catalogue_group2matchresult g2mr
	    	  INNER JOIN sportnestavnice_matchresult mr
	    	 	 ON g2mr.matchresult_id = mr.matchresult_id
	    	   AND mr.matchresult_visible = 1
	    	   AND g2mr.catalogue_group_id IN()
	    		 AND g2mr.catalogue_group2item_primary = 1
	    	WHERE mr.match_date > (CURDATE() - INTERVAL 1 YEAR)
	    	
	    	/*ORDER BY g.catalogue_group_sortorder ASC*//*, gChild.catalogue_group_sortorder ASC*/
	    	ORDER BY /*mr.match_sportid ASC,*/ mr.match_date DESC/*, mr.matchresult_id DESC*/
	    	LIMIT 0,20
	    	) called at [/srv/disk2/1133414/www/sportni-portal.com/include/db/db.php:309]
#3 db->select_ar(
	    	SELECT mr.*
	    		FROM sportnestavnice_catalogue_group2matchresult g2mr
	    	  INNER JOIN sportnestavnice_matchresult mr
	    	 	 ON g2mr.matchresult_id = mr.matchresult_id
	    	   AND mr.matchresult_visible = 1
	    	   AND g2mr.catalogue_group_id IN()
	    		 AND g2mr.catalogue_group2item_primary = 1
	    	WHERE mr.match_date > (CURDATE() - INTERVAL 1 YEAR)
	    	
	    	/*ORDER BY g.catalogue_group_sortorder ASC*//*, gChild.catalogue_group_sortorder ASC*/
	    	ORDER BY /*mr.match_sportid ASC,*/ mr.match_date DESC/*, mr.matchresult_id DESC*/
	    	LIMIT 0,20
	    	) called at [/srv/disk2/1133414/www/sportni-portal.com/include/modules/catalogue/view/item_list.php:349]
#4 include(/srv/disk2/1133414/www/sportni-portal.com/include/modules/catalogue/view/item_list.php) called at [/srv/disk2/1133414/www/sportni-portal.com/include/modules/template.php:38]
#5 Template->fetch(/srv/disk2/1133414/www/sportni-portal.com/include/modules/catalogue/view/item_list.php) called at [/srv/disk2/1133414/www/sportni-portal.com/include/modules/catalogue/controller/catalogue.php:1076]
#6 Page_Catalogue->view_item_list(Array ([0] => 130,[1] => 131,[2] => 132)) called at [/srv/disk2/1133414/www/sportni-portal.com/include/modules/catalogue/controller/catalogue.php:439]
#7 Page_Catalogue->view_list(Array ()) called at [/srv/disk2/1133414/www/sportni-portal.com/include/modules/pagemanager/controller/pagemanager.php:1472]
#8 PageManager->module_load(catalogue, view_list, Array ()) called at [/srv/disk2/1133414/www/sportni-portal.com/include/modules/pagemanager/controller/pagemanager.php:1177]
#9 PageManager->load() called at [/srv/disk2/1133414/www/sportni-portal.com/index.php:72]